Uitzenden en Backoffice voordelen op een rij:

 • Flexibiliteit
 • Administratieve lastenverlichting
 • Besparen op personeelskosten
 • Minder risico’s en meer zekerheid
 • Ontzorging


Flexibiliteit

Door uw personeel te Uitzenden via Control Payroll, zit u niet vast aan arbeidscontracten. Het voordeel van Uitzenden via ons is dat wij een medewerker een flexibele contract kan aanbieden voor 5,5 jaar. Dit geeft u de vrijheid om flexibel in te spelen op ontwikkelingen in de markt. Over- of onderbezetting zijn verleden tijd. Is er geen werk meer voor een werknemer of als u de werknemer een vast contract wilt geven, dan wordt er gezorgd voor een snelle en correcte afwikkeling van alle administratieve zaken. Wilt u meer informatie over de flexibele contracten van 5,5 jaar bel 010 71 71 571 of e-mail naar ons.

Administratieve lastenverlichting

Het in dienst nemen van personeel, personeelsbeheer en financiële administratie staan bekend om hun tijdrovende karakter. Het aanmaken van de salarisadministratie, arbeidscontracten, ziek- en herstelmeldingen en het bijhouden van wijzigingen in wet- en regelgeving. Het uitbesteden van deze werkzaamheden aan Control Payroll, bespaart veel administratief werk.

Besparen op personeelskosten

Het uitbesteden van het juridische werkgeverschap kan u een behoorlijke besparing opleveren in werknemerskosten. Waar u normaal te maken heeft met een aparte factuur van uw accountant of salarisadministratie kantoor, personeelsverzekeringen, pensioenfonds en arbodienst, heeft u bij Uitzenden alleen te maken met één inkoopfactuur. U bent dus per saldo minder geld kwijt dan wanneer u alle diensten los inkoopt. U profiteert dus van het schaalvoordeel van de inkoop.

Minder risico’s en meer zekerheid

Bij het uitbesteden van het juridisch werkgeverschap, loopt u geen arbeidsrechtelijke risico’s meer ten aanzien van loondoorbetaling bij ziekte, arbeidscontracten, WIA(Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) etc. Per gewerkt uur betaalt u een vooraf afgesproken bedrag.

Ontzorging

Alle zaken rondom uw personeel is goed geregeld. De juiste voorwaarden en arbeidscontracten, tijdige salarisbetaling, correcte salarisadministratie en geen aansprakelijkheid richting instanties als het UWV of de Belastingdienst. Wij hebben onze processen efficiënt en zorgvuldig ingericht zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over het juridisch werkgeverschap, dit is een geruststellende gedachte.

De bovenstaande Uitzenden en Backoffice voordelen worden al door onze klanten volop benut. Voorbeelden van sectoren waarin wij actief zijn:

 • Overheid
 • Vleessector
 • Transportsector
 • Uitzendbranche
 • Schoonmaak
 • Detailhandel
 • Kleinmetaal
 • Metalelektro
 • Netwerkberijven
 • Orsima
 • Bouw
 • Wonen
 • Zorg & Welzijn
 • Horeca
 • Glastuinbouw
 • Facilitaire contactcenters
 • Beroepsgoederenvervoer